LÄRARE

Föreståndare och  lärare för Zendo S:t Uriel är Zǐyún-rōshi  Evert Sundien. Evert är biskop i Liberala Katolska Kyrkan och auktoriserad zen-lärare i Sangha Leere Wolke (zen-linjen från pater Willigis Jäger Ko-Un Roshi) med rötter i den japanska Sanbo Kyodan-skolan. Civilit arbetar Evert som läkare med egen praktik i Stockholm.

Bitr. lärare på Zendo S:t Uriel är Rev. Ryūsan-ōsho Thorbjörn Carlsten som  är ordinerad Soto-Zen-präst samt auktoriserad zen-lärare och teolog. Han är även huvudlärare och andlig ledare för samfundet Kuanyin Mandala School of Zen, arbetar  som lärare inom folkbildningen och bor i Stockholm.